Skip to content
August 15, 2014 / zmuctuc

Mobilna rezidencija u Babama 2014.

TABUI U TRANZICIJI

Spomenik-Kosmaj-rezidencija

Zemunski mali umetnički centar (ZMUC) organizuje od 10. do 23. avgusta u selu Babe kod Beograda druru Mobilnu rezidenciju, uz učešće vizuelnih umetnika iz regiona koji će, uz pojedinačne radove, realizovati i zajednički rad na temu “Tabui u tranziciji”.

Rezidencija je deo dugoročnog regionalnog projekta “Mobilne rezidencije” (Pokretne kolonije), započetog 2013. godine u selima Babe (Srbija), Reževići (Crna Gora) i Pentar (Albanija), u saradnji ZMUC-a, organizacije Za Druga iz Petrovca i Zeta centra iz Tirane.

Učesnici druge Mobilne rezidencije su: slikarka Katarina Švabić iz Podgorice, slikar Branislav Nikolić iz Beograda, organizator Jalovičke likovne kolonije, arhitekta Nemanja Čađo iz Prijedora, jedan od organizatora umetničke laboratorije u prirodi Ars Kozara, arhitekta Nenad Jevtić iz Beograda, multimedijalni umetnik Nikola Simanić iz Nikšića, koji je i organizator umetničkog programa Lake festa, te vajarka Dragana Nikoletić i fotografkinja Senka Trivunac iz Beograda, uz vajara Gorana Denića, umetničkog direktora ZMUC-a.

Read more…

January 4, 2014 / zmuctuc

Movable Art Colonies: Transforming dying towns into art residencies

October 18, 2013 / zmuctuc

PUNA KUĆA

PUNA KUĆA je mali projekat nvo ZA DRUGA zamišljen kao fokus na modalitete rekonstrukcije i reanimacije života u napuštenim paštrovskim selima. Realizovan sa idejom da se razmišlja i diskutuje o tradicionalnoj arhitekturi i morfologiji sela, ponegdje samo u duhu specifične lokalne arhitekture sa bogatstvom detalja i značenja, a ponegdje u smislu akcije/transformacije postojećih objekata u potpuno novi sadržaj.

Piše: Đorđe V. Gregović

_________________________________________________________

Ljudi su stigli – boja njihova dolaska je modroplava.

Kuća Bosnića obavijena je zelenkastom, nevidljivom skramom. A istovremeno, nebo je boje pleha, divlji šipkovi crveni kao sunca. Manastir Reževići sublimira vrijeme i sjećanje.

muzika tišine

Na teraci kuće je hrana i naš govor, i domaći kruv sa suvim smokvama. I smijeh isto kao i razgovor.

Crtež koji je njena ruka napravila je možda prvi znak promjene.

Postojimo i vidimo. Troje, četvoro, svi…

Koristimo riječi koje se više ne koriste – mali paštrovski rečnik kao konekcija sa prošlošću. To je ljudska reakcija.

Read more…

October 18, 2013 / zmuctuc

Poseta Skadru i selu Pentar u Albaniji

IMG_5859IMG_5858IMG_5855IMG_5848IMG_5847IMG_5846
IMG_5844IMG_5841IMG_5840IMG_5838IMG_5837IMG_5836
IMG_5835IMG_5834IMG_5833IMG_5832IMG_5830IMG_5828
IMG_5827IMG_5826IMG_5803IMG_5802IMG_5795IMG_5784
October 17, 2013 / zmuctuc

Transformacija porodične kuće Bosnića u umetnički rezidencijalni centar

IMG_4593

*Please scroll down for English, Russian and Albanian

Živopisno okruženje Reževića odiše jakom životnom energijom. „Razgovori“ divlje smokve i kamena, vode i vazduha – u stalnom previranju – toplim vetrom dižu aerosole duboko u nozdve posmatrača, zaustavljajući pogled prema horizontu u gotovo hipnotičkom dejstvu. Daleko od urbane buke i dekadencije, ovo mesto nije zaustavljeno u vremenu – ono zaustavlja vreme, usudjujem se reći – obrće ga unazad, menja mu gustinu – čineći ga reverzibilnim. U oku posmatrača kamen postaje mek poput duše sveže ispečenog hleba. Tu, gde u venama, umesto krvi, teče maslinovo ulje, posmatranje nije pasivan čin. Ono je početak niza dogadjaja, povezanih uzročno – posledičnim odnosom.

Read more…

October 16, 2013 / zmuctuc

Otvorena izložba Arhitektonske kolonije u Reževićima

IMG_5558

Izložba radova nastalih na Arhitektonskoj koloniji u Reževićima otvorena je 15. oktobra u galeriji Crvena komuna u Petrovcu, u okviru projekta “Pokretne kolonije: iz gradova duhova u umetničke rezidencije” koji Zemunski mali umetnički centar – ZMUC realizuje u saradnji sa Zeta centrom u Tirani i nevladinom organizacijom Za Druga iz Petrovca.

Arhitektonska kolonija u Reževićima, koja je u toku, okupila je studente Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a posvećena je transformaciji porodične kuće Bosnića u umetnički rezidencijalni centar.

Read more…

October 14, 2013 / zmuctuc

Izložba Arhitektonske kolonije u Reževićima

IMG_5311

Izložba radova nastalih na Arhitektonskoj koloniji u Reževićima biće otvorena 15. oktobra u galeriji Crvena komuna u Petrovcu, u okviru projekta “Pokretne kolonije: iz gradova duhova u umetničke rezidencije” koji Zemunski mali umetnički centar – ZMUC realizuje u saradnji sa Zeta centrom u Tirani i nevladinom organizacijom Za Druga iz Petrovca.

Arhitektonska kolonija u Reževićima, koja je u toku, okupila je studente Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a posvećena je transformaciji porodične kuće Bosnića u umetnički rezidencijalni centar.

Studenti treće godine, u okviru izbornog predmeta “Mobilne umjetničke rezidencije” kod profesora Milorada Mladenovića, rade i na arhitektonskim skicama konstrukcije svojevrsne čerge – pokretnih, sklopivih, modularnih rezidencija koje ispunjavaju zahteve umjetnika u različitim disciplinama.

Izložba predstavlja idejni projekat rekonstrukcije i revitalizacije porodične kuće Bosnića, čiji su autori studenti Anastasija Simović i Mihajlo Petković, u saradnji sa arhitektom Nenadom Jevtićem.

Read more…

October 12, 2013 / zmuctuc

Reževići – Dnevnik/Diary/Ditar (1)

IMGP4086

6. oktobar 2013.

*Please scroll down for English and Albanian

Konačno je počela prva umetnička rezidencija u Reževićima. Ili nulta. Nulta zato što u njoj učestvuju studenti treće godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu koji bi trebalo svojim skicama, a pre toga premeravanjima, skeniranjem i drugim radnjama da preoblikuju porodičnu kuću Bosnića u rezidencijalni centar za umetnike u različitim disiplinama.

Cilj rezidencije u Reževićima je snimanje postojećeg stanja kroz istovremeno proučavanje arhitektonskih praksi vezanih za kuće Paštrovića kroz crtež, osnove, preseke i proučavanje detalja.

Read more…

October 9, 2013 / zmuctuc

Arhitektonska kolonija u Reževićima

IMG_4553

Projekat “Pokretne kolonije: iz gradova duhova u umjetničke rezidencije” koji Zemunski mali umetnički centar – ZMUC (Srbija) realizuje u saradnji sa Zeta centrom u Tirani (Albanija) i NVO Za Druga iz Petrovca (Crna Gora), nastavljen je 6. oktobra arhitektonskom kolonijom u selu Reževići u kojoj učestvuju studenti treće godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Pored transformacije porodične kuće Bosnića (Reževići) u rezidencijalni centar za umjetnike, studenti će u okviru izbornog predmeta “Mobilne umjetničke rezidencije” kod profesora Milorada Mladenovića, raditi i na arhitektonskim skicama konstrukcije svojevrsne čerge – pokretnih, sklopivih, modularnih rezidencija koje ispunjavaju zahteve umjetnika u različitim disciplinama. Moduli bi trebalo da omoguće maksimalnu mobilnost grupe uz minimalne gabarite. Saradnik na projektu s prvom grupom studenata je arhitekta Nenad Jevtić.

Cilj arhitektonske kolonije u Reževićima, koja će trajati do 23. oktobra, jeste snimanje postojećeg stanja kroz istovremeno proučavanje prakse vezane za tradicionalnu paštrovsku arhitekturu, a kroz crtež, osnove, presjeke i proučavanje detalja. Pozicioniranje u urbanističkom širem smislu znači sagledavanje objekta u odnosu na okolne referentne ambijentalne cjeline (manastir Reževići, Perazića Do, Hotel As, plaža Smokvica, Rijeka Reževića).

Read more…

October 7, 2013 / zmuctuc

Počela arhitektonska kolonija u Reževićima

IMG_4627

Zemunski mali umetnički centar (ZMUC) nastavio je projekat “pokretnih kolonija” okupljanjem studenata arhitekture iz Beograda u Reževićima u Crnoj Gori, gde će raditi na arhitektonskim skicama konstrukcije svojevrsne čerge – pokretnih, sklopivih, modularnih rezidencija, koje ispunjavaju zahteve umetnika u različitim disciplinama.

Arhitektonskom kolonijom u Reževićima, u kojoj učestvuju studenti treće godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, ZMUC nastavlja projekat “Pokretne kolonije: iz gradova duhova u umetničke rezidencije” koji realizuje sa Zeta centrom u Tirani i organizacijom Za Druga u Petrovcu.

Read more…